Néprajzi tanulmányok

Néprajztöredékek a Bakonyalján

E hagyományosan mezőgazdálkodással foglalkozó vidék szempontjából az elmúlt ötven esztendő alapvetően meghatározó jellegű volt. Megváltoztak körülöttünk a gazdasági, társadalmi körülmények, s a helyi népi kultúra emlékei ma már jórészben a múlté. Ezért nemes célt tűztünk ki magunk elé, a szülőföld, a szűkebb haza hagyományait megörökíteni, az utódoknak átadni. Olyan feladat ez, amelyért érdemes dolgozni, amit érdemes támogatni.

Szerencsésebb adottságú városok, megyék régtől rendelkeznek olyan kiadványokkal, amelyekben a népi hagyományok, a néprajz méltó helyet kapott. Az ország etnográfusainak, folkloristáinak figyelmét elsősorban a régiesebb kultúrájú vidékek vonták magukra. A kutatók a néphagyományok gazdagabb forrásait keresték és találták meg a Székelyföldön, a Rábaközben, a palócok falvaiban, a moldvai csángóknál. Színpompás népviseletű kalotaszegiek, matyók, kalocsaiak anyagát gyűjtötték egybe és tették közkinccsé. Magyarország néprajzi térképén Komárom-Esztergom megye előkelő helyet foglal el a német-szlovák nemzetiség folklórjának bemutatásával.

Ugyanakkor e természeti szépségekben bővelkedő bakonyaljai vidék néprajzi tekintetben minden más tájegységnél kevésbé van feltárva, bemutatva. E dolgozatok remélhetőleg el fogják oszlatni azt a téves hiedelmet, hogy ezen a tájon nincs feljegyzésre érdemes folklór, emlékezetre méltó néphagyomány. Ez annál is inkább figyelemre méltó, mert a tanulmányokat nem képzett, főhivatású néprajzosok írták, hanem önkéntes munkatársak, amatőrök, akik mindenki másnál inkább szívügyüknek tekintették e vidék néphagyományainak megörökítését. Az amatőr kifejezés azonban ebben az esetben nem minősítést takar, hiszen ezeknek a tanulmányoknak a jelentős része országos versenyeken díjat nyert, amelyet képzett főhivatású szakember zsűri ítélt oda.

Bízunk abban, hogy néphagyományaink feltárása és közreadása jól fogja szolgálni szülőföldünket, lakóhelyünk megismerését, szeretetét, a helyi hagyományok őrzését, lakosságunk lokálpatriotizmusának erősítését.