Hegedüs Pál helytörténész

Hegedüs Pál helytörténész

 Kisbéren született, 1932. február 14.-én. Édesapja id. Hegedüs Pál Kisbéren megbecsült lakatosmester volt. Édesanyjára hárult a hét tagú család – szülők, négy gyermek és a nagyanya – ellátása.

Hegedüs Pál az alapfokú iskoláit a helyi elemi és polgári iskolában végezte, majd a székesfehérvári gépipari technikumban érettségizett. 1957-ben kötött házasságot. Két gyermekük és öt unokájuk született. A lakatos szakmát édesapjától tanulta, majd a Kisbéri Mezőgazdasági Gépjavító Állomáson technikus, üzemvezető beosztásba került. Nyugdíjba vonulásáig – a gépjavító átszervezése után ugyanott – a Gamma Művek Kisbéri Gyáregységében termelési osztályvezető.

Ősei több száz éve élnek Kisbéren, így természetesen érzelmileg is nagyon kötődik a településhez. A családi otthon megalapozása után 1977-től foglalkozik helytörténet-kutatással.

Kutatási területei:

Magyar Országos Levéltár, Magyar Országos Széchenyi Könyvtár, Komárom-Esztergom Megyei Levéltár, Győr Megyei Levéltár, Veszprémi Egyházmegyei Levéltár, Szlovák Állami Levéltár, Bécsi Österreichishe, Staatsarchiv und Kriegsarchiv.

A kitartó gyűjtőmunka során a magyar és külföldi levéltárak dokumentumaiból, sikerült egy terjedelmes, hiteles anyagot összegyűjteni és kötetbe szerkeszteni. (Dokumentum gyűjtemény Kisbér történetéhez.)

Tanulmányai jelentek meg a helyi újságban, a „Limes.” Komárom-Esztergom Megyei Tudományos Szemle folyóiratban.

Komárom-Esztergom megyei kiadványokban megjelent tanulmányai:

  • Komárom-Esztergom megye településtörténeti kalauza. Szerk. Beke Kata-Bárdos István
  • Ezredév Komárom-Esztergom megyében. Szerk. Csombor Erzsébet
  • Komárom-Esztergom megye kézikönyve. Szerk. Fűrészné Molnár Anikó
  • Komárom-Esztergom megye története. Szerk. Zoltai Dénes

Helyi kiadványokban megjelent munkái:

  • Kisbér 1277-1977. Szerk. Ádám Éva-Balogh Attila
  • Kisbéri Honismereti Füzetek. Szerk. Koncz József
  • Kisbéri emlékezők. Szerk. Fakász Tibor

Önálló kötetei:

  • Örökségünk. Kisbér történeti emlékei
  • Fejezetek a Kisbéri Zsidóság Történetéből
  • Üdvözlet Kisbérről. Szerk. Jaksics György

Alapítója, és a kezdetektől 25 éven keresztül vezetője, az 1987. február 16-án megalakult Kisbér Városi Honismereti Körnek. A kör eredményes munkája elismeréseként 2007-ben 
„Komárom-Esztergom Megye Príma Díj” kitüntetésben részesült.

A honismereti kör megalakulásakor célul tűzte ki egy Helytörténeti Állandó Kiállítás létesítését. A kiállítás szervezését, tárgyainak és dokumentumainak gyűjtését, a termeinek berendezését, jórészt Hegedüs Pál vállalta magára. A gyűjtőmunka eredményeként 2000. március 15-én  ünnepélyes keretek között megnyílt az első kiállítás három bemutatóteremmel. 2010-ben jelentős Európai Uniós beruházás keretében felújításra került a múzeum épülete és a kiállítás újabb négy teremmel bővült. A helytörténeti állandó kiállítás melletti épületben kapott helyet a „Híres kisbéri mesterek, mesterségek kiállítása.”

Társadalmi munkája elismeréseként: 1985-ben „Kiváló társadalmi munkás”, 1994-ben közéleti tevékenységéért elsőként kapta meg a
„Pro Urbe Kisbér” kitüntető címet, 2001-ben „Millennium Emlékéremmel”, 2011-ben „Köztársaság Elnökének Díszoklevele” kitüntetésben részesült.